History HortusHof

Wat vooraf ging aan het ontstaan van de HortusHof

November 2014 stelde in een gesprek over een buurt moestuin tussen Lotte en Martin (de oud voorzitter van de buurtvereniging), Martin voor om te kijken of het braakliggend veldje achter de nieuwe gymzaal aan de violenstraat geschikt zou zijn voor een buurt moestuin.
Uiteindelijk heeft Lotte-Marijn contact opgenomen met Laurens Stiekema, de gemeentelijke ambtenaar voor groen participate. Wat de bal aan het rollen zette in 5 maanden wat de moestuin voor een groot deel een feit.

Op grond van de aanmelding van een groot aantal enthousiastelingen, dat deel wilde nemen aan de moestuin, heeft de gemeente besloten om een stuk gemeentegrond in bruikleen te geven aan de bewonersorganisatie. Daarnaast gaf stelde de gemeente een budget ter beschikking grotendeels in natura: hout en teelaarde voor bakken; grind voor paden. Hiermee zijn 10 moestuin bakken gemaakt genoeg voor 12 “moetuiniers”.

De moestuin kreeg de naam HortusHof.

Ontwikkelingen anno 2016:

Lotte Marijn had het idee om meer met de tuin te doen, namelijk leerlingen van de Borgmanschool in de gelegenheid te stellen om schooltuintjes te hebben.
Daarvoor zouden dan meer bakken gemaakt moeten worden, waar wel ruimte voor is op het terrein.

Om dit te financieren werd subsidie aangevraagd bij het Oranjefonds dat einde 2015 toegekend werd en vroeg 2016 ter beschikking kwam.

Omdat de moestuin meerder functies kreeg zijn binnen de Hortushof zijn drie sub-werkgroepen gemaakt ieder met hun eigen doel en verantwoording:

  • Moestuin van de bewoners
  • Schooltuin Borgmanschool
  • Activiteiten

De eerste is het runnen en onderhouden van de moestuin, dit valt voornamelijk onder de verantwoording van de leden van de moestuin. Vrijwilligers uit de buurt zijn welkom, voornamelijk op speciaal daarvoor georganiseerde dagen .

De schooltuin voor de Borgmanschool word gerunt door de werkgroep bestaande uit leden van de moestuin ouders en andere vrijwilligers.

Activiteiten die in en om de moestuin plaatsvinden worden georganiseerd door vrijwilligers leden van de moestuin en leden van het bestuur van de buurtvereniging.